zəhmətkeş

zəhmətkeş
<ər. zəhmət və fars. . . . keş>
1. Bax əməkçi. . . İşçilər xüsusi mülklərin zəhmətkeşlərə təqsim olunmasını tələb edirlər. C. M.. <Səfərəli:> Biz deyirik hamı millətlərin zəhmətkeşləri qardaşdırlar. H. N..
2. Bax zəhmətsevən. O, çox zəhmətkeş adamdır. – Nənəcan ağıllı, işsevən, zəhmətkeş, mehriban, qeyrətli bir arvad idi. N. N.. Zəhmətkeş və hünərli gəmiçi biriki ilin ərzində yaxşıca pul qazanıb, əlavə yeni bir barkaz və iki xırdaca gəmi aldı. S. M. Q..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • həsrətkeş — sif. və is. <ər. həsrət və fars. . . . keş> Həsrət çəkən, bir şeyin həsrətində olan. Həsrətkeş ana. – İki həsrətkeş birbirinə sarmaşdı. «Əsli və Kərəm». Qanadlan, qanadlan, ötüb dağ, meşə; De ürək sözümü o həsrətkeşə. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhnətkeş — ə. və f. 1) möhnət çəkən, dərd çəkən; 2) əməkçi, zəhmətkeş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • möhnətkeş — sif. və is. <ər. möhnət və fars. . . . keş> Möhnət çəkən; möhnətli, qayğılı, qəmli, kədərli. Fərhada, Şirinə, yüz möhnətkeşə; Behiştə, qılmana vermərəm səni. Aşıq Əli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qürbətkeş — sif. <ər. qürbət və fars. . . . keş> Qürbət çəkən, ömrünü qürbətdə keçirən. Təbriz müsəlmanlarının çoxu belədir. . Qürbətkeş olurlar. Ta ki, pul qazanmaq olsun. P. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xətkeş — <ər. xətt və fars. . . . keş> bax xətçəkən. Xətkeşlə cızıq çəkmək. – <Gəldiyevin> düz on yeddi gün qələm, xətkeş, pərgar, rezin əlindən düşmədi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bətkeş — (Lənkəran) qan almaq üçün həcəmət. – Başın ağrıyırsa, bətkeşnən sovrum …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • həsrətkeş — ə. və f. həsrət çəkən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • minnətkeş — ə. və f. minnət çəkən, özünü minnətçi bilən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mərarətkeş — ə. və f. əziyyət çəkən, əziyyətə qatlaşan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qeyrətkeş — ə. və f. bax: qeyrətmənd …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”